საცხოვრებელი სახლი. საცხოვრებელი სახლის პროექტი ქ. გორში ცენტრალურ უბანში. პროექტი ითვალისწინებს 4 საზინებელს მისაღებ და სამზარეულო ოთახს.