სამაცივრე შენობა. სამაცივრე შენობის არქიტექტურული პროექტი. გორის რაიონი სოფელი ძევერა.