სავაჭრო შენობა

Share

სავაჭრო შენობა, ქ. გორში სავაჭრო შენობის არქიტექტურული პროექტი.

https://www.youtube.com/watch?v=s02_R-Fgg30

You may also like...