სავაჭრო ობიექტი. ქ. გორში სამ სართულიანი სავაჭრო ობიექტის მშენებლობის პროექტი.