საგამოფენო კომპლექსი

Share

საგამოფენო კომპლექსი ყოველთვის ენიჭებოდა და ენიჭება საზოგადოების აზროვნების განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი როლი და ფუნქცია. სწორედ მოცემული ადგილის მეშვეობით ადამიანებს ეძლევათ საშულება შეიკრიბნონ საერთო სივრცეში, ნახონ, გაეცნონ სხვა ადამიანების შემოქმედებას, შეაფასონ, იმსჯელონ, გამოხატონ საკუთარი აზრი ამა თუ იმ საკითხთთან დაკავშირებით. გარდა ურთიერთ აზრის გაცვლისა, მათ შესაძლებლობა ეძლევათ რომ გაეცნონ თანამდროვე მსოფლიოს ინოვაციურ მიდგომებს სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს ხელოვნება, მხატვრობა, თანამედროვე ტექნოლოგიები თუ ინოვაციური პროდუქცია.

You may also like...