კოტეჯი, კოტეჯის პროექტი, მცირე ზომის, A ფორმის ტიპის ორსარულინი კოტეჯის პროექტი.