დამხმარე სათავსო, გორის რაიონში დამხმარე სათავსოს, პირველი კლასის შენობის პროექტი.