აგარაკის პროექტი, მცირე გაბარიტების საცხოვრებელი სახლის პროექტი, განაშენიანები ფართი 36 კვ.მ.