სტალინი სახლმუზეუმი, სკვერი

Share

ქ. გორში, სტალინი სახლმუზეუმის მიმდებარე სკვერი. დამუშავებულია სკვერის 3D მაღალი პოლიგონალური მოდელი და ტექსტურები.

სკვერის მოდელი არის სრულიად ზუსტი ზომებით და მისი გამოყენება შეიძლება ნებისმიერი საპროექტო თუ გრაფიკული სამუშაოებისათვის.

გამოყენებული პრორამები: ArchiCAD, Autodesk 3Ds MAX, Photoshop, Vray

მსგავსი პროექტები