მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

Share

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი – ქ. გორში სამეფო ქუჩაზე სამ სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი, პროექტში გათვალისწინებულია საცხოვრებელი და კომერციული ფართები.

მსგავსი პროექტები