მთავარი

საცხოვრებელი სახლი

საცხოვრებელი სახლი. საცხოვრებელი სახლის პროექტი ქ. გორში ცენტრალურ უბანში. პროექტი ითვალისწინებს 4 საზინებელს მისაღებ და სამზარეულო ოთახს. Gori, Georgia G.O. Full by Lasha Gagnidze on Sketchfab

სახლის პროექტი

სახლის პროექტი. ქ. გორში ერთ სართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი. პროექტში გათვალისწინებულია 3 საძინებელი. განაშენიანების ფართი არის 144 კვ.მ. საცხოვრებელი სახლი by Lasha Gagnidze on Sketchfab

კოტეჯი

კოტეჯი, კოტეჯის პროექტი, მცირე ზომის, A ფორმის ტიპის ორსარულინი კოტეჯის პროექტი.

საგამოფენო კომპლექსი

საგამოფენო კომპლექსი ყოველთვის ენიჭებოდა და ენიჭება საზოგადოების აზროვნების განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი როლი და ფუნქცია. სწორედ მოცემული ადგილის მეშვეობით ადამიანებს ეძლევათ საშულება შეიკრიბნონ საერთო სივრცეში, ნახონ, გაეცნონ სხვა ადამიანების შემოქმედებას, შეაფასონ, იმსჯელონ,...