მაცივარი, სასაწყობე შენობა

Share

სამაცივრე შენიბა, მაცივარი. ობიექტი მდებარეობს გორის რაიონ სოფელ ძევერაში. პროექტი მომზადებულია ყველა თანამედროვე კრიტერიუმების დაცვით რასაც შეეხება სამაცივრე მეურნეობის მოთხოვნებს. პროექტი განხორციელებულია ჰასპის სტანდარტებით.

მსგავსი პროექტები