დიზაინი

Slide

დიზაინი

ინტერიერის დიზაინი

ინტერიერის დიზაინი და შენობის ინტერიერის ესთეტიური მხარე პასუხობს მასში არსებულ ფუნქციურ და კომფორტულობის მაღალ სტანდარტებს.

ექსტერიერის დიზაინი

ექსტერიერის დიზაინი, ეს არის შენობა-ნაგებობის სავიზიტო ბარათი. ექსტერიერის დიზაინს ოთიდგანვე ეძლეოდა დიდი მნიშვნელობა და დროთა განმავლობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად მისი მნიშვნელობა უფრო მატულობს.

ტერიტორიის გეგმარება და დიზაინი

შენობა-ნაგებობის ფუნქიური და ესტეტიური მხარე ვერ იქნება ისეთი ეფექტური, მასთან არსებული ტერიტორიის გეგმარებისა და დიზაინის გარეშე. 

ავეჯის დიზაინი

თავისუფალი არქიტექტურული გეგმარების პირობებში მნიშვნელოვანი გახდა ცალკეული ავეჯის დიზაინის შემუშავება და მორგება იმ გარემოს სადაც უნდა იყოს გამოყენებული.