არქიტექტურა

Slide

არქიტექტურა

სახლის პროექტი

საცხოვრებელი სახლის პროექტირებისას გათვალისწინებულია დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი ყველა დეტალი, რომელიც მოქცეულია თანამედროვე სტანდარტებში.

მრავალბინიანი სახლის პროექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ანუ საცხოვრებელი კორპუსის პროექტირება მოითხოვს განსაკუთრებულ მიდგომებს, საცხოვრებელი პირობების მაღალი სტანდარტების დაცვას და უსაფრთხოების ნორმების ყველა დეტალის გათვალისწინებას.

კომერციული დანიშნულების შენობის პროექტი

კომერციული დანიშნულების შენობის პროექტირებისას მნიშვნელოვანია ობიექტის ფუნქციური დატვირთვა ათვისებული იქნას მაქსიმალურად, მასში არსებული ბიზნესის განვითარების მიზნით. 

სასაწყობე, სამაცივრე შენობის პროექტი

სასაწყობე, სამაცივრე შენობის პროექტირებისას გათვალისწინებულია ყველა მოთხოვნა და სტანდარტების დაცვა შემდგომი ექსპლუატაციისა და სერთიფიკატების მიღების უზრუნველყოფის მიზნით.