მთავარი

Slide

არქიტექტურა

Slide

დიზაინი

საცხოვრებელი სახლის პროექტირებისას გათვალისწინებულია დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი ყველა დეტალი, რომელიც მოქცეულია თანამედროვე სტანდარტებში.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ანუ საცხოვრებელი კორპუსის პროექტირება მოითხოვს განსაკუთრებულ მიდგომებს, საცხოვრებელი პირობების მაღალი სტანდარტების დაცვას და უსაფრთხოების ნორმების ყველა დეტალის გათვალისწინებას.

კომერციული დანიშნულების შენობის პროექტირებისას მნიშვნელოვანია ობიექტის ფუნქციური დატვირთვა ათვისებული იქნას მაქსიმალურად, მასში არსებული ბიზნესის განვითარების მიზნით. 

სასაწყობე, სამაცივრე შენობის პროექტირებისას გათვალისწინებულია ყველა მოთხოვნა და სტანდარტების დაცვა შემდგომი ექსპლუატაციისა და სერთიფიკატების მიღების უზრუნველყოფის მიზნით.

ინტერიერის დიზაინი და შენობის ინტერიერის ესთეტიური მხარე პასუხობს მასში არსებულ ფუნქციურ და კომფორტულობის მაღალ სტანდარტებს.

ექსტერიერის დიზაინი, ეს არის შენობა-ნაგებობის სავიზიტო ბარათი. ექსტერიერის დიზაინს ოთიდგანვე ეძლეოდა დიდი მნიშვნელობა და დროთა განმავლობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად მისი მნიშვნელობა უფრო მატულობს.

შენობა-ნაგებობის ფუნქიური და ესტეტიური მხარე ვერ იქნება ისეთი ეფექტური, მასთან არსებული ტერიტორიის გეგმარებისა და დიზაინის გარეშე. 

თავისუფალი არქიტექტურული გეგმარების პირობებში მნიშვნელოვანი გახდა ცალკეული ავეჯის დიზაინის შემუშავება და მორგება იმ გარემოს სადაც უნდა იყოს გამოყენებული.

პორტფოლიო

ლაშა გაგნიძე

არქიტექტორი • დიზაინერი

ლაშა გაგნიძის პერსონალური ვებ საიტიზე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ დასრულებული და მიმდინარე პროექტები. პორტფოლიოში წარმოდგენილია პროექტების მხოლოდ ესკიზური ვარიანტები.