ლაშა გაგნიძე

ლაშა გაგნიძე, პერსონალური ვებ საიტი სადაც გამოქვეყნებულია ლაშა გაგნიძის მიერ შესრულებული პროექტები და სხვადასხვა არქიტექტურული ნამუშევრები.

არქტიტექტურული პროექტი

  • საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი.
  • კომერციული დანიშნულები შენობის პროექტი.
  • მრავალბინიანი კორპუსის პრეოქტი.

ინტერიერის დიზაინი

  • საცხოვრებელი სახლის ინტერიერის დიზაინი.
  • კომერციული დანიშნულები შენობის ინტერიერის დიზაინი.
  • არსებული შენობის გეგმარება და რედიზაინი.

ექსტერიერის დიზაინი

  • საცხოვრებელი სახლის ექსტერიერის დიზაინი.
  • არსებული შენობა-ნაგებობის ექსტერიერის რედიზაინი
  • ტერიტორიის და ეზოს ლანდშაპტური დიზაინი

ახალი პროექტები