მთავარი

კომერციული ობიექტი

კომერციული ობიექტი ქ. გორში სტალინის სახლმუზეუმის მიმდებარედ კომერციული დანიშნულების ობიექტის არქიტექტურული პროექტი.